Adolf Hitler i njegova supruga Eva Braun pobjegli su iz Berlina 28. travnja 1945. U bunkeru su ih zamijenili dvojnici. Do smrti su boravili u Patagoniji sa dvije